Dobré odpoledne, je sobota 23.10.2021, 15:48. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.
Detail

Z historie obce

2010-12-22 18:48:09 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Pamětní kniha obce Velké Turné byla založena dne 20. března 1927 za starosty Josefa Dobeše. Ke kronice je přiložen barevný Polohopisný plán se změnami do roku 1927 a Mapka katastrální podávající přehled polních tratí. Tyto mapky kreslil Eduard Dobeš.

První všeobecně oddíl kroniky, jak je zde psáno, "diktuje do péra V. Charvát, historik, prof." Z něho vyjímáme:

"V den založení této pamětní knihy, t.j. 20. března 1927, čítá obec Velká Turná 62 čísla domovní."

"Ani nejmenší pověsti nedochovalo se o původu vesnice.Není zde také nijakého krystalisačního bodu, kolem něhož byly by ostatní statky vznikaly v dobách dávných. Nalezl jsem zkazku, dle níž na statku číslo domu 5, číslo domu 43 (mlýn) a na mlýně zvaném "Kabelík" (mlýn při hořejším cípu rybníka Velkorojického) byl stejný malovaný znak a dle níž tyto tři budovy byly náležely jednomu majiteli. Jaký tento znak byl, nemohl jsem se dopátrati."

"Poněvadž tehdy neznal jsem ještě sánskrtu, neodvážil jsem se rozhodovati o jazykovém původu záhadného jména Turná. Dnes zastávám názor, že slovo Turná je keltické, že i v keltičtině bylo rodu ženského a že přesně odpovídásánskrtskému slovu turna, což jest příčestí minulé trpné od indoevropského kořene tvar - a zančí asi tolik jako "shromáždiště na rychlo" (německy asi Eilsammelplatz). Sanskrtský kořen tvar - znamená česky spěchati. Slovo Turná je ovšem jazykově příbuzno s německým turnen, což značí cvičiti.

Shodou okolností počal B. Dubský loňského roku (1926) archeologické vykopávky těsně při hranici našeho katastru v trati "na skále" a shledal, že v těchto místech a na tratích sousedních bylo dle jeho výroku celé keltické město. Já sám nalezl jsem stopy keltické kultury v trati "nad borovou cestou" a mám za to, že také v trati "na dole" budou nalezeny, takže veliký okruh tehdejšího keltického "města" objeví se skoro uzavřeným.

Zastávám tedy názor, že již toto keltické "město" neslo název Turná. Zde bylo tedy shromáždiště ozbrojené keltické moci proti nebezpečí, jež hrozila od sousedů".

Usnesením obecního zastupitelstva byl prvním kronikářem ustanoven Václav Mulač, učitel ve Velké Turné.Autor: Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Kontakty
Obec


Obecní úřad Velká Turná
Obec Velká Turná
čp. 41
Strakonice
386 01

e-mail: velkaturna@seznam.cz

Telefon:
383 392 195 (obec)

Úřední hodiny, termíny zasedání zastupitelstva a otevírací doba Husovy knihovny s veřejným internetem pro rok 2021

IČ: 00667943
Č. účtu: 0680320349/0800 ČS
Datová schránka: zgtawxp
DIČ-CZ00667943

Obecní úřad pracuje ve složení:
Starosta: Pavel Šípek
- mob.: 606 690 391
Místostarostka: Ivana Mrázková

Hlavní účetní (knihovnice) Eva Zobalová
- 383 392 532
Úklid a údržba obecního majetku Pavel Šípek
- mob.: 606 690 391

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.velkaturna.cz
© Obec Velká Turná
Právní doložka
Editace